DANMARKS FEMTE NATIONALPARK ÅBNET


Kongernes Nordsjælland indvies foråret 2018


Den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at strække sig fra Helsingør i øst til Lynæs i vest - i alt cirka 26.000 ha.

Der bliver rige muligheder for at opleve nationalparken fra søsiden. Esrum Sø og Arresø indgår i parken, ligesom ca. 14 kilometer af Øresundskysten og Halsnæs, den nordlige del af Roskilde Fjord.Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med betydningsfuld natur og unikke landskabs- og kulturhistoriske værdier. Foruden at sikre naturen, kulturen,  dyre- og planteliv skal der gøres en samlet indsats for at formidle de mange oplevelsesmuligheder i nationalparken. 


Du skal ikke være bekymret for at overtræde nye regler, når du bevæger dig rundt i en nationalpark. Reglerne for færdsel, til vands og til lands, i en nationalpark er nøjagtig de samme som dem, der gælder for de naturområder, der ligger uden for en nationalpark. Kongernes Nordsjælland er, den næststørste danske nationalpark efter Nationalpark Vadehavet. De øvrige danske nationalparker er Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Kilde: Pressemeddelelse