FIRE FLOTTE FYR(E)

HAR DU SET DE HER FIRE FLOTTE FYR(E)

Bål og fyrtårne har gennem tiderne vist skibene den sikre vej gennem de smalle danske farvande. Og generationer af søfolk har sat deres lid til lysene fra fyrene. I dag fungerer fyrtårne ikke kun som hjælp til navigation og vejvisning. Mange fyr har åbnet dørene for besøgende og blevet populære besøgsmål med deres dramatiske historiefortællinger og storslåede udsigter.Nakkehoved Vest
På toppen af Sjælland ligger Nakkehoved Østre og Vestre Fyr med den mest smukkeste udsigt over Gilleleje, Øresund og Kullen. Fyrene er omgivet af smuk natur. I dag er kun Nakkehoved Øst i drift og i Vest er der indrettet et fint fyrmuseum og fungerende vejrcentral. Fyrene er opført i 1772 og er unikke i både national og international sammenhæng.
Kronborg Fyr - Sjælland
Det overrasker sikkert mange at Kronborg Slot også har et fyr og endda Danmarks ældste (1772). Fyrlanternen står i det slanke Dronningetårn, det ene af slottets fire tårne, lige oven for salutkanonerne, og er tændt døgnet rundt. Med sine tre hvide lysstriber guider Kronborg skibstrafikken gennem Øresund. Du kan besøge Kronborg Slot, men ikke komme op i Kronborg Fyr.Rinkenæs Fyr - Sønderjylland
Fyret som er 8 meter højt er et fint eksempel på et tysk fyrtårn, forklaringen er at fyret er bygget i 1896, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme. Ifølge optegnelserne var fyret drevet med spritbrænder, siden acetonegasfyr, og fra 1976 med elektrisk lys. Fyret står på en skråning ned mod Flensborg Fjord.Sammen med et bagfyr, cirka 1 kilometer inde i Rinkenæs, leder de to fyr skibstrafikken forbi Holnæs halvøen.

Sletterhage Fyr - Djursland
Det høje hvide fyr står på halvøen Helgenæs, Djurslands sydligste spids. For foden af fyret er vanddybden 40 - 50 meter og skibene på vej til og fra Aarhus havn kommer overraskende tæt på. Lidt nord for fyret kan man med forsigtighed landeDer er indrettet et madpakkehus som er åbent 24/7 med borde og bænke. Har man mod på en lille gå tur ad stranden kan man komme ud til Tyskertårnet, en radarstation hvor tyskerne, under anden verdenskrig, overvågede det sydlige Kattegat og indsejlingen til Århus havn.

Flere flotte fyre
Udgivet: 29.10.2019
Foto: Henrik Numelin og PR