Forhindringer for færdsel på havetDen voksende interesse i havets ressourcer kan betyde, at vi fremover, vil opleve flere forhindringer for at færdes på havet. 

Allerede nu er der udfordringer som fiskeredskaber, aquakulturprojekter, tangfarme og forskellige turistsmerelaterede faciliteter, som tvinger kajakroerne langt ud fra kysten.

En arbejdsgruppe, faciliteret af Friluftsrådet, har bl.a. set  på de adgangsmæssige udfordringer og forhindringer på havet. Resultatet er en analyse af vilkårene for friluftsudøvernes muligheder for at færdes til havs. 

Analysen peger på de største udfordringer, både af fysiske og juridisk karakter, men peger også på mange muligheder til glæde for alle os der færdes på den blå vildmark.

I arbejdsgruppen sad Friluftsrådet og repræsentanter fra Danske Tursejlere, Dansk Kano og Kajak Forbund, Træskibssammenslutningen, Dansk Sejlunion, Danmarks Sportsfiskerfornund, Ungdomsringen, Det Danske Spejderkorps og Havkajakroerne.

Analysen kan læses HER.