BRUG STRANDEN


Der er næsten fri adgang til Danmarks 7.300 kilometer lange kyst. Det glæder både kysten og til den kystnære natur.

Respekter private områder 
Når et område er privatejet, må du ikke opholde dig eller bade nærmere end 50 meter fra ejerens hus. Husk på, at en uheldig oplevelse med kajakfolk, der udviser dårlig opførsel hurtigt kan få en grundejer til at blive negativt indstillet over for de næste.  

Må man slå lejr på stranden?
Nej, du må opholde dig på stranden i kortere tid = en dags tid. Du må gerne sove på kysten, hvis du opsætter et primitiv ly f.eks. en tarp, men der er ikke tilladt at slå et rigtigt telt op.
Plukke urter på stranden?
På offentlig strand må du plukke alle steder. På privat strandeng må du kun plukke de urter, du kan nå fra veje og stier.


Hvad med min kajak?
Den må gerne blive liggende på stranden, mens du opholder dig på kysten, i kortere tid, det vil sige en dags tid. 

Må jeg tænde bål?
Ja, du må gerne tænde bål på stranden. Men ikke i bevoksede og klitfredede områder. Husk at fyre bål med omtanke og sluk omhyggeligt bål og spred resterne, inden du ror videre.

God stil
Når du færdes på kysterne, kan du komme langt ved at bruge din sunde fornuft. 


Mere om at bruge strandene
Bonusinfo. En tommelfingerregel er, at du må færdes og opholdes dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, må du blive i vandkanten.