FIRE FLOTTE FYR(E)

HAR DU SET DE HER FIRE FLOTTE FYR(E)?

Inden det danske fyrvæsen blev etableret i midten af 1500tallet var det en livfarlig prøvelse for fortidens søfarende at navigere gennem de smalle danske farvande. Uden hjælp fra radar, ekkolod og markering af farlige områder, måtte de skibsfarende sejle på et hav kun oplyst af stjernehimlen.

Det første fyr var egentlig bare et jernfad med brændebål, som blev placeret på en høj platform. Generationer af søfolk satte deres lid til lysene fra fyrene. Bål, og senere fyrtårne, har gennem tiderne vist skibene den sikre vej i nattemørket. Nutidens fyrtårne hjælper stadig havets sejlere med at orientere sig om positioner, farlige kystlinjer og rev. Mange fyr har åbnet dørene for besøgende og blevet populære besøgsmål med deres dramatiske historiefortællinger og storslåede udsigter.Nakkehoved Vest, Nordsjælland
På toppen af Sjælland ligger Nakkehoved Østre og Vestre Fyr med den smukkeste udsigt over Gilleleje, Øresund og Kullen. Nakkehoved Østre og Vestre fyr blev etableret i 1772 for at lede skibsfarten forbi de farlige grunde ved Gilleleje, der ofte førte til strandinger.  I dag er det kun det vestlige fyr som bruges og det kan i klart vejr ses ca. 40 km væk. Det Østre Fyr er ført tilbage til sit udseende år 1800 og kan besøges i museets åbningstid.  På stranden nede foran fyret findes en overnatningsplads som med forsigtighed kan anløbes, sten...
Kronborg Fyr, Nordsjælland
I århundreder har Kronborg tårnet sig op på kanten af Sundet mellem Danmark og Sverige og står stadig stolt med sine spir, tårne og søjler. Det overrasker mange at Kronborg også har et fyr og endda Danmarks ældste. Fyrlanternen står i det slanke Dronningetårn, det ene af slottets fire tårne, lige over salatkanonerne. Med sine tre hvide lyskegler guider Kronborg Fyr, skibstrafikken sikkert gennem Øresund. Du kan besøge Kronborg Slot, men det er ikke muligt komme op i selve fyret.Rinkenæs Fyr, Sønderjylland
Fyret, som er 8 meter højt, er et fint eksempel på et tysk fyrtårn. Forklaringen på det er at fyret er bygget i 1896, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme. Ifølge optegnelserne var fyret i begyndelsen drevet med en spritbrænder, siden acetonegasfyr, og fra 1976 med elektrisk lys. Fyret står på en skråning ned mod Flensborg Fjord. Sammen med et bagfyr, placeret cirka 1 kilometer inde i Rinkenæs, leder de to fyr skibstrafikken forbi Holnæs halvøen.

Sletterhage Fyr, Djursland
Det høje hvide fyr står på Helgenæs, Djurslands sydligste spids. Vanddybden for foden af fyret er 40 - 50 meter og skibene på vej til og fra Aarhus havn passerer overraskende tæt på. På begge sider af fyret kan man med forsigtighed lande på stranden (sten). Der er indrettet et madpakkehus med borde og bænke, som er åbent døgnet rundt. Har man mod på en lille gå tur langs stranden, kan man gå op til Tyskertårnet, en radarstation hvor tyskerne, under anden verdenskrig, overvågede det sydlige Kattegat og indsejlingen til Aarhus havn.

Links til flere flotte fyre
Udgivet: 29.10.2019
Foto: Henrik Numelin og PR