GRATIS SØKORT

PÅ KRAK.DK OG ENIRO.DK

Mens vi svømmer i gratis navigationsmidler på landjorden, har det hidtil været mere end vanskeligt for kajaksejlere at finde tilsvarende gratis tilbud til søs. En aftale mellem Geodatastyrelsen og den svenske virksomhed Eniro (ejer Krak) gør det nu muligt for søens folk, at finde gratis online søkort på krak.dk.

På internettet går man ind på krak.dk. I sidens øverste højre hjørne klikkes på hybrid og vælg søkort. Så er det bare at zoome ind på det aktuelle område/farvand. Udover de danske farvande kan man se svenske og norske farvande.

Du kan også downloade en app her, vælg eniro på sjön.

NB. Geodatastyrelsen skriver: Kortløsningen må ikke bruges til navigation, men skal ses som en hjælp i forhold til planlægning og sejlads og generel orientering til søs.

Selvom kortene ikke kan anvendes til navigation, kan de give kajaksejlerne et godt overblik over de forskellige farvande, ligesom kortene kan bruges i forbindelse med planlægning af kommende ture. Med funktionen "mål" er det bl.a. muligt at optegne længere distancer med waypoints, hvorefter Eniro udregner turen i sømil (1 sømil = 1.852 km).

Tekst og kort: PR