NYT LIV TIL GAMLE SØKORT

 Udgående søkort skulle destrueres nu får de nyt liv som notesbøger 

Det er Geodatastyrelsen, som fremstiller og udgiver søkort over de danske farvande. Når mængden af rettelser gør det nødvendigt, trykker styrelsen et helt nyt kort og lader det gamle udgå.

De gamle søkort blev tidligere destrueret - dem aftager Second Future og bearbejder dem på miljørigtig vis så de får nyt liv som notesbøger og skriveblokke. 

Second Future udskærer kortene i A3, A4, A5 og A6 format efter en nøje tilrettelagt skæreplan. A3 arkene bliver enkeltvis skåret, lamineret og hullet til for- og bagsider til alle tre formater. De indvendige sider blandes omhyggeligt for at give varierede bøger. Til sidst samles de indvendige sider med en for- og bagside og en galvaniseret spiralryg. Alt er håndarbejde.

Tip. Notesbogen i A5 formatet er glimrende som kajaklogbog! 

Søkortsnotesbøgerne købes hos boghandlere, marineshops og museer.

Publiceret 13.01.2021
Foto Henrik Numelin