I KAJAK TIL VERDENS STØRSTE FÆSTNINGERKun en lille times roning ud fra København ligger de tre historiske fæstninger Trekroner, Middelgrunden og Flakfortet. Læs her om fæstningers fascinerende fortid, og om mulighederne for at besøge fæstningerne og overnatte derude.

Middelgrundsfortet 
Fortet er på 50.000 m2 er dermed verdens største søfort. Det blev opført 1890-94 nordøst for Københavns Havn, der hvor Kongedybet og Hollænderdybet mødes og kostede 9,1 millioner kr. - det svarer til prisen for bygning af Storebæltsbroen i dag. Som byggemateriale blev der brugt overskudsjord fra byggeriet af Frihavnen. Selve fort bygningen er på to etager og der var mulighed for at indkvartere 6-800 mand.  

Forsvaret forlod fortet i 1984 og i 2015 købte Det Danske Spejderkorps, med støtte fra A.P. Møller Fonden og Nordea, Middelgrundsfortet og etablerede Ungdomsøen - som et aktivitets- og udviklingscenter i samarbejde med spejderbevægelsen.

Sætter du ud fra Margreteholmens havn er der cirka 5 kilometers åbent kryds over til Middelgrundsfortet. Havnen på Middelgrundfortetet er betonkajer, som er omkring 3 meter høje. I hver ende af bassinet bliver kajerne lavere og lavere op til strandene hvor kajakker kan trækkes på land. 

Det er gratis for alle under 30 år bruge havnen. Er du 31 år eller derover er havnegebyret for en kajak 40 kr. p.p. En overnatning koster 70 kr. p.p. i eget telt på øens teltpladser, en shelterplads 105 kr. p.p  eller en blød seng på en sovesal kan fås til 140 kr. Booking af overnatningspladser.

Flakfortet
Flakfortet er noget mindre, 32.000 m2, og bygget i 1910 - 1916 på et rev i Saltholm Flak. Fundamentet er sænkekasser af jernbeton som blev støbt på Lynetten, og bagefter bugseret ud på positionen og sænket. Rundt om hele øen er der en ydermole. Selve fortet er et imponerende to etages bygningskompleks hvor lange gange og tunneller forbinder ammunitionsmagasiner, belægningsstuer, maskinhal og en kasernebygning, der kunne rumme ca. 550 mand. 

Fortets opgave var, sammen med Middelgrundsfortet og Trekroner, at sikre København mod invasion og bombardement fra søsiden. Flakfortet har været "bevæbnet" med forskellige typer kanoner og våben. De største kanoner var fire tyske 105 mm luftværnskanoner som kom fra en kanonstilling oppe fra Hanstholm. Og under "den kolde krig" i 60erne var der opstillet HAWK-raketbatterier. 

Sommeren igennem er Flakfortet godt besøgt af lystsejlere, og havnen er ofte fyldt til kajkanten med sejl- og motorbåde. Ikke det er ikke uden grund. Mange sejlere spiser frokost eller middag i Flakfortets a la carte restaurant som er åben fra slutningen af april til slutningen af september. Øen har en lille havnekiosk, hvor man kan købe kolde drikkevarer, slik, is m.m. Flakfortets website

Trekroner
Bygningen af Trekroner skete ved at sænke tre udtjente krigsskibe og fylde dem med sten. Under den Første Verdenskrig var Trekroner bemandet med 750 soldater, men efter krigen havde fortet, ligesom resten af  Københavns befæstning, mistet sin militære betydning og blev nedlagt. 

Trekroner er i dag offentlig og er et populært udflugtsmål  i bekvem afstand fra København. Der er åbent i weekender og helligdage fra maj til september. Når du kommer dertil i kajakken, så læg lige til højre for indsejlingen ved caféen, så er du ikke i vejen for kanalrundfarten. Fortets café ligger i den røde Søndre fløj tæt ved bådbroen, måske er der noget der frister ellers er du velkommen med din egen medbragte mad. Læs mere i folderen om Trekroner

Trafik
Farvandet udenfor Københavns Havn er meget trafikeret af både lystbåde og erhvervstrafik,. Trekroner  og Middelgrundsfortet er det mest "havkajakvenlige" af de tre søfæstninger. Byggeriet af Lynetteholm foregår i den nordlige del af Københavns Havn, øst for Trekroner. Læs hvad København Havn skriver om farvandet og arbejdet derude.

Funfacts

  • Navnet Trekroner stammer fra et af de orlogsskibe som blev sænket som fundament
  • Middesgrundsfortet har omkring 16.500 m2 underjordisk bygningsmasse
  • Flakfortets højeste punkt er 23 meter over havets overflade
  • En svensk murer faldt i betonen under bygningen af Middelgrundfortet og det siges han går igen i fortets mørke gange
Foto og kort: PR
25.06.2022