ROSKILDE FJORD

Fantastisk fint rovand

Smukt fjordlandskab
Her er ægte fjordidyl med marker, strandenge, skove og et utal af små øer og holme. Og fjorden er også hjemsted for et rigt dyreliv. Måske er du heldig at få et glimt af havørnene, når du glider fordi halvøen Bognæs. Inderfjorden, fra Jyllinge og sydpå, er siden marts 2015 en del af "Nationalparken Skjoldungernes Land” - Sjællands første nationalpark. Jovist, det er et fantastisk fint rovand og som regel finder du også læ for både bølger og vind.  


Vikingernes fjord og deres skibe
Vikingerne var de første som fik øjnene op for fjordens kvaliteter og fjorden blev en strategisk vigtig søvej. Fjorden gjorde det muligt, for både venner og fjender, at sejle lige ind til kongesædet i Lejre. Derfor var vikingerne altid på vagt og kunne advare vikingekongen i Lejre ved at tænde bål - bavner. Den første bavn var ved Lynæs og der var yderligere 4 bavner  langs fjorden som kunne tændes og signalere, hvis en fjende var på vej. 

Længe troede fiskerne, at det var skibe fra middelalderen som lå på bunden ud for Skuldelev. Men da undersøgelserne kom i gang i 1960erne og skibene blev hævet, vidste det sig at være noget så usædvanligt som hele fem vikingeskibe. Skibene var, formentlig i slutningen af 1000-tallet, blevet sænket for at spærre indsejling i Peberrenden ved Skuldelev. De fem vikingeskibe er nu udstillet i den store Vikingeskibshal i Roskilde.


Autentiske fiskerlejer
Gershøj og Jyllinge var engang de største fiskerlejer ved Roskilde Fjord. 
Man kan stadig dufte tovværk og tjære, se de små rødmalede fiskerskure, hyttefade og stakkevis af bundgarnspæle, på havnene. Fiskerne brugte robåde og fladbundede pramme til deres fiskeri efter sild og ål. på fjorden. 

Roskilde inderfjord rundt
Det er en fin tur på ca. 20 km og start i Roskilde havn hvor kajakken sættes i ved roklubbens lave bro. Med Roskilde bagude passeres Kællingehaven og Sankt Hans Bugten. 


Den 3 km lange Kattinge Vig skærer sig ind mellem Boserup Skov og halvøen Bognæs.
Vigen må være  indbegrebet af et dansk guldalderlandskab hvor ”bøgen spejler sin top i bølgen blå”. Midt i vigen ligger Ringøen. Navnet har øen fået, fordi isen i sin tid skurede strandvolde op, som nu omgiver en lagune. Her yngler store kolonier af svaner, terner, ænder og vadefugle.

 
På pynten ved Bregne Bjerge er der en shelterplads med fin udsigt over vigen. Og i den næste lille bugt ligger Kattinge Værk, en gl. vandmølle og slusehus, hvor en lav flydebro indbyder til en velfortjent pause. 

Der fundet rester af bopladser fra  jægerstenalderen på stranden i Bognæs Storskov . På den østligste pynt er der en blandet skarv- og hejrekoloni. Helt ude på Egehoved har et havørnepar har slået sig ned. Hvis du ser en havørn, så er du ikke i tvivl om det er en havørn. Den har et vingefang på over 2 meter - det er ikke for ingenting den bliver kaldt for "den flyvende dør". Lidt forsigtigt kan man kante sig gennem sandbankerne ved Askehoved og Hesteholmene, for på den måde skyde genvej ud til Roskilde Fjord.
Forude ligger så Elleore, verdens mindste kongerige, med eget flag, nationalsang og julemærker. Øens lokaliteter har så eksotiske navne som Ellevy, Kap Ut, Kap Goddag, Stormåsen og Elskoven. Ellore er privat, og det er ikke tilladt at gå i land, men fra søsiden anes ruinerne Brådeborg Slot og munkeklosteret Krune. Elleore blev købt i 1944 af en gruppe lærere på en københavnsk skole. Ideen var, at skolens elever kunne anvende øen til weekend- og sommerophold. 


De grå bygninger på østsiden af fjorden tilhører DTU Risø. Det blev åbnet i 1957 som et forsøgsanlæg for atomkraft og placeret her ved fjorden for at få kølevand til kernereaktorerne. I dag er den del af forsøgsanlægget lukket og der forskes i vind energi som er både fredeligere og mere miljøvenligt.

Nord for Risø ligger den 12 høje halvø Bolund. Omkring den skulle der være godt fiskevand. Den lange høje skrænt flader landskabet lidt ud ned til Veddelev Lystbådehavn. Efter lystbådehavnen kommer Vigen Strandpark med strandcafé, toiletter og badebroer, der rækker ud i Roskilde Fjord. Oppe i bakkerne ligger Roskilde Camping med den skønneste udsigt over fjorden.Roskildes "skyline" kommer frem med Domkirken (er på UNESCOs verdensarvsliste) og "skraldedralen".  De mange elegante huse ud til fjorden er Roskildes svar på "Strandvejen". Slå et slag ind omkring Vikingeskibsmuseets og se de udstillede skibe fra Skuldelev, og de arbejdende værksteder hvor der bygges skibe på samme måde som i vikingetiden. Tilbage i Roskilde havn, trækkes kajakken på land ved roklubbens bro.

Tips til turen