ARRESØ KORT


Nyt kort over Danmarks største sø, som også er en del af  nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Arresø er uopdaget vand for mange - det kan måske skyldes at store dele af landarealerne omkring  søen er private eller tilgroet med tagrør og derfor er svært tilgængelige. Nu er der så hjælp at hente i  nye kort. Kortfolderen viser bl.a. landgangssteder, shelters, lejrpladser samt turforslag til lands for cyklister og vandrere ligesom en række turistattraktioner får et ord med på vejen.Kortet kan hentes på rådhusene og bibliotekerne i tre involverede kommuner; Halsnæs, Gribskov og Hillerød. Og kan downloades som pdf
 
Arresø var engang en fjordarm i Kattegat. Senere landhævninger har afskåret forbindelsen til Kattegat. Søen har afløb til Roskilde Fjord gennem den gravede Arresø Kanal i Frederiksværk. Det er muligt at ro fra Roskilde Fjord gennem kanalen til Arresø eller omvendt (med to overbæringer).

I er de senere år er Arresø blevet jagtterritorium for fiskeørnen, som er begyndt at yngle i den nærliggende Nejede Vesterskov. Man kan hvis man er heldig se fiskeørnen jage over søen fra Avderød Skov, hvor også mange andre spændende fuglearter lader sig se.

Kajakture i Nationalpark Kongernes Nordsjælland