TRE ØER I ROSKILDE FJORD


Jo jo, der er mange flere end tre øer i Roskilde Fjord - faktisk er der over 30 småøer og holme. Og mange af øerne har en spændende historie eller en lokalitet som kan være sjov at udforske, fra kajakken. Læs her om verdens 
mindste kongerige, naturistøen og fuglenes ø. 

Elleore, verdens mindste kongerige
Den ligner mest af alt en fredelig ø hvor fuglene kan slå sig løs, når du ror forbi på tæt hold. Men tag ikke fejl. Kongeriget Elleore har skam både et regentpar, et rigsråd, egne love, egen møntfod, frimærker og flag. Kongeriget ligger i dvale det meste af året. Men én uge hver sommer, i Elleugen, vender ellefolket hjem til deres elskede ø og inviterer sit folk til fest og fejring af riget. Elleore er privat, og det er ikke tilladt at gå i land, men fra søsiden anes ruinerne af både Brådeborg Slot og munkeklosteret Krune. 


Eskilsø, fuglenes ø
Den 1,4 kvadratkilometer store ø er fjordens største og eneste ø med fastboende. Øen har et rigt fugleliv med blandt andet klyder, terner, strandskader og viber, og får jævnligt besøg af havørnene, der bor overfor i Østskoven.  

Den lille havn på den vestlige side af Eskilsø er den eneste lovlige adgangsvej – herfra er der tre trampespor rundt på øen. Færdsel på strandengene samt sejlads og ophold indenfor 50 meter fra kysten af Eskilsø, bortset fra havnen, er ikke tilladt fra 1. april til 15. juli. De græssende dyr (kvier) er som regel på øen fra maj til november. De er nysgerrige, men er ikke farlige, og der er ingen tyre!

Hyldeholm, natristøen
I 1936 købte Søren Sørensen og hans kone Ejla Pfeiffer, Hyldeholm for at grundlægge Danmarks første naturist samfund. Med hjælp fra mange gode venner fik de plantet træer og buske, bygget små hytter, anlagt en idrætsplads og en lille bade- og bådebro. I dag er det foreningen Nordisk Solsport som ejer og driver naturistøen Hyldeholm i Roskilde Fjord. Der er kun adgang til øen for foreningens medlemmer  og deres gæster.

Isætningssteder 
Der er flere havne som har flydebroer eller slæbesteder (spørg først) hvorfra du kan søsætte kajakken; Jyllinge Havn, VeddelevRoskildeMøllekrogenØstby Havn og Skuldelev Strand.

Måske også interessant for dig
Roskilde Fjord er vildtreservat og Natura 2000 område pga. de titusindvis af fugle, der yngler, overvintrer og raster her. De fleste af øerne har adgangsforbud i fuglenes yngleperiode (1. april – 15. juli). Fjorden er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land. Roskilde Fjord og strækker sig over 40 kilometer fra Roskilde ud til Lynæs. I 1962 blev fem vikingeskibe, kendt som Skuldelev-skibene, fundet i fjorden, og er nu udstillet på Vikingeskibsmuseet.  

Relaterede links

De Danskes øer
Danmark har godt og vel over 400 øer, hvoraf omtrent 80 er beboede. Vil du udforske nogle af de danskes øer kan du her bl.a. læse om "De vestsjællandske øer", "Udforsk Samsø fra kajakken" og "Kurs mod det Sydfynske øhav".

Tekst, Henrik Numelin

Foto Roskilde Fjord Portalen
Kort Google Maps