KURS MOD DET SYDFYNSKE ØHAV

Danmarks blå paradis.

Det sydfynske øhav, som breder sig fra Helnæs bugt forbi Svendborg, og over vandet til Langeland, er et ca. 500 kvm. hav med 55 små og store øer. 13 af øerne er beboede, på de øvrige slår kun fugle sig ned for at yngle eller raste. 

Kajakroere fremhæver Det Sydfynske Øhav som et af de bedste farvande, de har roet i. Her er også gode faciliteter i form af kajakudlejningssteder, kajakvogne ved havnene og gode overnatningsmuligheder. 

Alle med rimelig erfaring i havkajak kan tage på en- eller flerdagsture i øhavet. Vejrmæssigt er der næsten altid mulighed for at komme på vandet og finde læ under kysterne. Og bliver vejret for dårligt, eller slipper kræfterne op, kan du og kajakken sejle til eller fra øerne på dækket af en af ø færgerne. 

I denne artikel får du en introduktion til øerne Bjørnø, Avernakø, Svelmø, Lyø, Drejø, Hjortø, Skarø, Strynø og Ærø. Bjørnø
Fra Faaborg havn er der mange muligheder for dags- og flerdagsture i Det Sydfynske Øhav. En af mulighederne er 
Bjørnø som ligger blot en lille times roning ud af Faaborg. Du kan lande på sandstranden lige øst for molen. Den bilfri ø kan gås rundt på et par timer. Der er café, galleri, teltplads ved Vandvejskiosken. Gode fiskemuligheder. På sommeraftener mødes øboere og turister til molekaffe og solnedgang på Bjørnø Mole for at nyde udsigten over fjorden.  

Avernakø
Avernakø var egentlig to øer, nemlig Avernak og Korshavn, men i 1937 blev de forbundet med en dæmning som på grund af sin specielle form kaldes Drejet. Færgen sejler til og fra havnen i Avernak. På enge og i vådområder er der et rigt fugleliv og mulighed for at se, og høre, den sjældne klokkefrø. Korshavn Bro, med de gamle fiskerhuse, er det sydfynske øhavs mest idylliske havn. Man man lande på stranden i læ af molen. Toilet og vandpost i det gule hus over havnen. Teltpladsen ligger cirka 100 meter fra stranden og lidt i læ for østenvinden. Fra Korshavn kan du krydse over til den ubeboede Svelmø hvis eneste forbindelse med det fynske fastland er en ebbevej.

Lyø ligger sydvest for Faaborg og er den vestligste af de sydfynske øer. Midt på øen ligger landsbyen med den smukke gamle gårde samlet omkring gadekæret. Mange af gårdene er fra 1700-tallet, enkelte er endnu ældre, og udgør et af de mest spændende landsbymiljøer i Danmark.  Shelterplads på Revvej, teltplads på stranden. Kajakvogne på stranden. Tips: Øhavets bedste pizza og G&T fås hos drengene på Café Lyø.


Drejø
Gammelhavn på Drejø´s nordside, er en naturhavn, med f
ine forhold til kajakroerne; dejlig teltplads samt opholdsrum og toiletter i det gamle pakhus. Drejø har et aktivt øliv med foreninger, gårdbutik, købmand og et sommeråbent museum. Naturen er varieret med både skov og klint, og så den særprægede landtange ”Drejet”, der binder øens østlige og vestlige del sammen. 

Hjortø
Havet rundt om Hjortø er der meget lavvandet, så hold godt udkig.
 Med sine fem indbyggere er Hjortø blandt de øer i Danmark med færrest beboere. Oplev de mange trækfugle som mellemlander på Hjortø bl.a. den majestætiske havørn. Der er hverken butikker eller spisesteder på øen. Overnat i shelter eller i telt på pladsen ved havnen, hvor der er toilet, vand og opladningsmulighed for mobil. 
Skarø
Fra Hjortø er der ikke mange pagajtag over til Skarø der især er kendt for sin smukke natur med fugle og småvildt. Skarø by består af smukke bindingsværkshuse og gårde omkring gadekæret. Kirken ligger på øens højeste punkt som giver en fin udsigt over øhavet. Hvert år i august afholder Skarø en musikfestival. Øen har også en isfabrik (der sælger is til hele verden), eget røgeri og en sommercafé. 
Strynø
Med ca. 200 beboere, en skole, købmand, flere spisesteder og overnatningsmuligheder og færgefart til Rudkøbing, er Strynø et velfungerende øsamfund. Til gengæld har Strynø ikke en prangende natur med skove og bakker. Tæt på den lille havn på Strynøs vestside, ligger en fredet ottekantet hollænder vindmølle fra 1832, som ken beses udefra. Midt på øen ligger kirken. Hvert år i maj hejses majsatngen pyntet med kranse midt i Strynø by. 
Jeg vil anbefale et besøg i Øhavets Smakke- og Naturcenter, læs  om udstillingerne og centeret her.  På havnen kan man for en 20er leje en Strynøcykel. 


Ærø
Marstal er Ærøs største by. Gå en tur gennem byen eller langs havnen og oplev Marstals maritime identitet med værft, færgefart og navigationsskole. 
I havnen ligger der ofte både smukke sejlskibe og moderne coastere ved samme kaj.  Ærøskøbing er ren idyl med toppede brosten, stokroser og små velholdte huse. Havnen i Søby er byens puls. Her ligger værftet som er øens største arbejdsplads og her hører mange af øens fiskekuttere hjemme. På toppen af Ærø står det 22 meter høje Skjoldsnæs fyr og sender sine blink ud over det nattemørke sydfynske øhav. Tip: Busserne på Ærø er gratis.


Ø links

Forslag til ture

  • Thurø rundt
  • Faaborg-Bjørnø-Lyø-Avernakø-Svelmø-Faaborg
  • Rudkøbing-Strynø-Marstal (evt. ud eller hjem med færgen)
  • Skovballe-Drejø-Hjortø-Skovballe
Kurs mod Det Sydfynske Øhav
Suppliers

Udgivet: 04.06.2020
Fotocredit: Henrik Numelin og PR
Kort: PR