NATIONALPARKER I DANMARK - MANGE TURMULIGHEDER


Tag på tur i de danske nationalparker. Vandet er lavt og kysten altid i nærheden.  

Umiddelbart synes nationalparkerne at være naturområder som bedst kan opleves til fods, til hest eller på cykel. Ingen taler om at "kajakke" i de danske nationalparker. Er det i det hele taget muligt? Havogkajak.dk har undersøgt og jo der er mange turmuligheder i de fem nationalparker.  

Thy - den vilde nationalpark 
Det nordjyske landskab er igennem tiderne formet af den evige vestenvind og havet. Og selvom landskabet er barsk, rummer Thy nogle af Danmarks mest enestående naturtyper, som er virkelig sjældne, set i en international målestok. Nationalpark Thy strækker sig fra Hanstholm Fyr i nord til Agger Tange i syd. Mod vest ligger nationalparken ud til det barske Vesterhav. Her skal du være velbefaren for at sætte pagajen i, for det er sjældent at Vesterhavet er roligt til, at en kajaktur bliver en fornøjelse.

Derimod er Nationalpark Thy's bagland, mod øst ud til Limfjorden, perfekt til havkajaksejlads, og ovenikøbet med en smuk natur. Thisted Ro- og Kajakklub har lavet et sæt fine kajakkort over hele Limfjorden med flere turforslag bl.a. disse to:  Doverodde - Vildsund  og Thisted - Sennels - Feggesund .

Nationalpark Mols Bjerge
Fra toppen af Nationalpark Mols Bjerge har du vind i håret og en 360 graders udsigt over et imponerende bakket istidslandskab, der falder dramatisk ud mod kysterne. Det kystnære farvand er tilgengæld rimeligt roligt og nemt at padle i og byder på mange fine  naturoplevelser. Syddjurs kommune og Nationalparken har etableret et antal overnatningspladser (helt primitive, shelters og campingpladser) langs kysten, specielt for de sejlende gæster. Læs mere om mulighederne i Syddjurs Kajakguide når turen skal planlægges. Værd at besøge: Kalø SlotsruinSletterhage Fyr, Draget og romantiske Ebeltoft.

Vadehavet er Danmarks største og eneste marine nationalpark
Nationalpark Vadehavet er ikke det nemmeste rovand, men tjekker du vejrudsigten og tidevndstabellen, før afgang, så venter der en god dag sammen med din romakker. Tidevandet er Vadehavets puls og der går helt præcist seks timer og 12 minutter mellem flod og ebbe, med en forskel i vandstanden mellem en og to meter. Dette evige skiften mellem høj- og lavvande har skabt Vadehavets karakteristiske profil af øer, mudrede sandbanker og de frodige marskområder. Det giver næring til et rigt dyre- og planteliv hvor omkring 12 millioner trækfugle hvert år, slår sig ned for at raste. Alt i alt årsagen til at Vadehavet er på UNESCOs liste over verdensarv!

Brochuren 27 kajakruter i Vadehavet giver sammen med Tidevandstabellen et godt overblik på hvornår det er muligt at ro, i forhold til ebbe og flod. Værd at besøge: Fiskerimuseet i Esbjerg, Sønderho Redningsmuseum på Fanø.

Nordsjælland - natur og kulturarv i verdensklasse
Kongernes Nordsjælland er nationalparkernes højdespringer. Den er arealmæssigt Danmarks største nationalpark, rummer landets største skov og største søer. Seværdighederne Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet er begge på UNESCOs verdensarvsliste. Og endelig har nationalparken en rig kulturarv med mange spor fra dengang kirke og kongemagt herskede over Nordsjælland.

Der er mange muligheder for at opleve nationalparken fra vandsiden; søerne Arresø og Esrum Sø,  Øresundskysten fra Nivaa til Helsingør, den nordsjællandske nordkyst fra Helsingør til Hundested. Og endelig, hvis sætter du kajakken i ved Lynæs kan du ro ind Roskilde Fjord som er Nationalparken Skjoldungerens land.

Havnene er gode steder at starte og slutte, fordi her er alt hvad du skal bruge: lave bådebroer, slæbesteder, ferksvand og parkeringsmuligheder. Kajakkort og turforslag: Halsnæs Kajakguidekort over Arresø , Øresund på langs og Friluftsguiden. Absolut værd et besøg: M/S Søfartsmuseet i Helsingør, Nakkehoved og Spodsbjerg fyr.

Nationalparken Skjoldungernes Land
Den smalle og lettere forgrenede Roskilde Fjord, er næsten 40 kilometer lang, og udgør en tredjedel af Nationalparken Skjoldungernes Land. Det er et spændende kajakvand som er udfordrende og sejlbart både sommer og vinter. Der er mange overnatningspladser med mulighed for at sove i shelter eller telte  helt ud til vandkanten. Fjorden er internationalt naturbeskyttelsesområde på grund af fjordens betydning for særlige plantearter og fugleliv. Værd et besøg: Elleore, Roskilde Domkirke (UNESCO Verdensarv) og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.  Kajakkort Roskilde Fjord og Friluftsguiden.

Oplevelsesruter 
I nogle af nationalparkerne er der udviklet digitale oplevelsesruter som fokuserer på naturformidling om lokalitetens dyr, planter og historie. Ruterne er digitale, så inden afgang skal du downloade app’en TravelTales til sin smartphone. Følgerne du ruterne kommer fortællingen, når man nærmer sig lokationerne.

Overnatning 
På Naturstyrelsens hjemmeside kan du søge efter overnatningsmuligheder i nationalparkerne. Reglerne for at færdes i nationalparkerne er nøjagtig de samme som dem, der gælder for alle andre  naturområder. Læs reglerne for færdsel i nationalparkerne her. De danske nationalparkers historie
I 2000 nedsatte regeringen et særligt udvalg som skulle komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kunne styrke natur og biodiversitet. Et forslag var at udlægge større, sammenhængende naturområder af national betydning. Det krævede værdifuld natur, men også at områdets befolkning, kommuner og private lodsejere ville være med. Derfor satte regeringen i 2003 en proces i gang for at finde områder, som kunne udlægges til nationalparker. Første nationalpark som blev etableret var Thy i 2008. Siden kom Nationalpark Mols Bjerge til i 2009, Nationalpark Vadehavet i 2010, Nationalpark Skjoldungernes Land i 2015 og Nationalpark Kongernes Nordsjælland i 2018.  

Hvad er en dansk nationalpark
En nationalpark er en selvstændig statslig fond, som støtter det langsigtede arbejde med at udvikle nationalparken over de kommende 20-30 år. Nationalparkerne har til opgave at beskytte og styrke hver nationalparks natur, landskab og kulturhistorie, samt udvikle friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, lokale fællesskaber, erhverv og turisme på en bæredygtig måde. Nationalparkerne ejer ikke jord. Nationalparkernes områder er ejet af både stat, kommuner og private lodsejere.


Kilde: Min Nationalpark 3/21
Foto: PR
Kort: Danmarks Nationalparker
Udgivet første gang: 25.12.2021