PÅ TUR I DE DANSKE NATIONALPARKER


Umiddelbart synes de danske nationalparker at være naturområder som bedst kan opleves til fods, til hest eller på cykel. Ingen taler om at "kajakke". Er det i det hele taget en mulighed? Havogkajak.dk har undersøgt sagen - og jo der er mange turmuligheder i de fem danske nationalparker.  

De tre jyske nationalparker 

Thy - den vilde nationalpark 
Det nordjyske landskab er igennem tiderne formet af den evige vestenvind og havet. Det barske landskab rummer nogle af Danmarks mest enestående naturtyper, som er virkelig sjældne, set i en international målestok. Nationalpark Thy strækker sig fra Hanstholm Fyr i nord til Agger Tange i syd. Mod vest ligger nationalparken ud til det barske Vesterhav. Her skal du være velbefaren for at sætte pagajen i, for det er sjældent at Vesterhavet er roligt til, at en kajaktur bliver en fornøjelse.

Derimod er Nationalpark Thy's bagland, mod øst ud til Limfjorden er et helt fantastisk område til kajakoplevelser. Og faktisk er der så mange oplagte steder til en kortere eller længere kajaktur, at det kan være svært at vælge. Flere kystnære shelters og campingpladser gør det muligt at overnatte tæt på kajakken, hvis du ikke er til den helt primitive bivuak på en strand. Thisted Ro- og Kajakklub har lavet et sæt fine kajakkort over hele Limfjorden med flere turforslag bl.a. disse to:  Doverodde - Vildsund  og Thisted - Sennels - Feggesund .

Nationalpark Mols Bjerge
Fra toppen af Nationalpark Mols Bjerge har du vind i håret og en 360 graders udsigt over et imponerende bakket istidslandskab, der falder dramatisk ud mod kysterne. Nationalparkens kystnære farvand er til gengæld rimeligt roligt og nemt at padle i og byder på mange fine naturoplevelser. Syddjurs kommune og Nationalparken har etableret et antal shelters og helt primitive overnatningspladser langs kysten, specielt for havkajakroere.

Værd at besøge: Kalø SlotsruinSletterhage Fyr, Draget og romantiske Ebeltoft. Overnatningssteder, se Syddjurs Kajakguide 

Vadehavet  - Danmarks største og eneste marine nationalpark
Nationalpark Vadehavet er ikke det nemmeste rovand, men tjekker du vejrudsigten og tidevndstabellen, før afgang, så venter der en god dag sammen med din romakker. Tidevandet er Vadehavets puls og der er helt præcist seks timer og tolv minutter mellem flod og ebbe, med en forskel i vandstanden mellem en og to meter. Det evige skift mellem høj- og lavvande har skabt Vadehavets karakteristiske lave øer,  mudrede sandbanker og frodige marskområder. Som igen giver næring til et rigt dyre- og planteliv hvor omkring 12 millioner trækfugle hvert år, slår sig ned for at raste. Alt i alt årsagen til at Vadehavet er på UNESCOs liste over verdensarv!

Værd at besøge: Fiskerimuseet i EsbjergSønderho Redningsmuseum på Fanø. Brochuren 27 kajakruter i Vadehavet giver sammen med Tidevandstabellen et godt overblik hvor det er muligt at ro og hvornår i forhold til ebbe og flod. 

De to sjællandske nationalparker

Nordsjælland - natur og kulturarv i verdensklasse
Kongernes Nordsjælland er nationalparkernes højdespringer. Den er arealmæssigt Danmarks største nationalpark, rummer landets største skov, største søer og har seværdighederne Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet som er med på UNESCOs verdensarvsliste. Og endelig har nationalparken en rig kulturarv med mange spor fra dengang kirke og kongemagt herskede i Nordsjælland.

Der er mange muligheder for at opleve nationalparken fra vandsiden; søerne Arresø og Esrum Sø og  Øresundskysten fra Nivaa til Helsingør.  Og hvis sætter du kajakken i ved Lynæs, kan du ro ind i Roskilde Fjord og videre ind i Nationalparken Skjoldungerens land.

Havne er gode steder at starte og slutte, for her er alt hvad du skal bruge; lave bådebroer og slæbesteder hvor du kan isætte kajakken, ferskvand til både mand og kajak og parkeringsmuligheder til bilen. Kajakkort og turforslag: Halsnæs Kajakguidekort over Arresø , Øresund på langs og Friluftsguiden. Absolut værd at besøge: M/S Søfartsmuseet i Helsingør, Nakkehoved og Spodsbjerg fyr.

Nationalparken Skjoldungernes Land
Den smalle og forgrenede Roskilde Fjord, er næsten 40 kilometer lang, og udgør en tredjedel af Nationalparken Skjoldungernes Land. Og internationalt naturbeskyttelsesområde på grund af fjordens mange særlige plantearter og fugleliv. Det er et spændende kajakvand som er sejlbart og udfordrende både sommer og vinter. Især i fjordens sydlige ende er der masser af kringelkroge, laguner og øer. Du kan komme rundt i det meste af fjorden på en dag, men du kan også tage kortere ture til f.eks. Kattinge Vig, eller længere ture med overnatning – der er masser af kystnære shelters og teltpladser. Og som det kulturelle punktum i bunden af fjorden, inviterer Roskilde dig, blandt mange andre tilbud, til et kig tilbage til vikingetiden.

Et besøg værd: Elleore, Roskilde Domkirke (UNESCO Verdensarv) og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.  Kajakkort Roskilde FjordSkjoldungernes Land og Friluftsguiden.

Overnatningsmuligheder

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du søge efter overnatningsmuligheder i nationalparkerne. Reglerne for at færdes i nationalparkerne er nøjagtig de samme som dem, der gælder for alle andre danske  naturområder. 


De danske nationalparkers historie

I 2000 nedsatte regeringen et udvalg som skulle komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kunne styrke natur og biodiversitet. Et af forslagene var at udlægge større, sammenhængende naturområder. Det krævede værdifuld natur, men også at områdets befolkning, kommuner og private lodsejere ville være med. Så i 2003 satte regeringen en proces i gang for at finde områder, som kunne udlægges til nationalparker. Den første nationalpark som blev etableret var Thy i 2008. Siden kom Mols Bjerge i 2009, Vadehavet i 2010, Skjoldungernes Land i 2015 og Kongernes Nordsjælland i 2018.  

Hvad er en dansk nationalpark

En nationalpark er en selvstændig statslig fond, som støtter det langsigtede arbejde med at udvikle nationalparken over de kommende 20-30 år. Nationalparkerne har til opgave at beskytte og styrke  natur, landskab og kulturhistorie samt udvikle friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, lokale fællesskaber, erhverv og turisme på en bæredygtig måde. Nationalparkerne ejer ikke jord. Nationalparkernes områder er ejet af både stat, kommuner og private lodsejere.


Kilde: Min Nationalpark 3/21
Foto: PR
Kort: Danmarks Nationalparker