DANMARKS 5 NATIONALPARKERNationalparkerne rummer nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder, landskaber og arealer på havet. Nationalpark Vadehavet eksempelvis, er Danmarks eneste maritime nationalpark. Kan man i det hele taget ro kajak i nationalparkerne? Ja! Der er masser af muligheder, bliv inspireret til kajakture i de fem nationalparker. Her.   

Danmark var længe om at etablere nationalparker
Siden 1960’erne blev der gjort flere forsøg på at etablere nationalparker, men modstanden var stor, bl.a. sætte Danmarks Naturfredningsforening hælene i, man var bekymret for en ringere beskyttelse af naturen uden for nationalparkerne. I 1999 kritiserede OECD Danmark for ikke at have nationalparker. Efter nogle års forberedelser, vedtog Folketinget så endelig nationalparkloven i 2007. Og det blev i første omgang besluttet åbne fem nationalparker. 

Nationalpark Thy blev som den første indviet i 2008, så fulgte Nationalpark Mols Bjerge efter i 2009 og Nationalpark Vadehavet i 2010. I 2015 åbnede Skjoldungernes Land som den første nationalpark på Sjælland i 2015 og senest kom Nationalpark Kongernes Nordsjælland til i 2018.

Thy, Danmarks største vildmark
Nationalpark Thy er et landskab, der er forholdsvist øde, og det danner rammen for nogle af Danmarks mest enestående naturtyper, hvor af nogle også er sjældne i en international målestok. Med det brusende Vesterhav lever Nationalpark Thy i et hele taget op til, hvad man forstår ved en nationalpark.  Nationalparken strækker sig fra fyret i Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af  Vesterhavet - her skal mam være velbefaren for at sætte pagajen i. Derimod er Thy's bagland, ud til Limfjorden, meget mere kajakvenligt med bugter, vige og fladt kajakvand.

Nationalpark Thy, Thy
Værd et besøg: Cold Hawaii ved Klitmøller, Stensbjerg landingsplads
Kort: Kajakkort Limfjorden
Overnatningsmuligheder: Se udinaturen.dk 

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalparken der har lidt at det hele. Kulturhistorien som oser på Kalø Slotsruin, Mols Bjerges store bronzealderhøje og Ebeltofts små gader med toppede brosten og stokroser.  Syddjursland som overrasker med fine naturoplevelser samtidig med at det kystnære vand er rimeligt roligt og nemt at padle i. Nationalparken Mols Bjerge har i samarbejde med Syddjurs Kommune etableret et antal overnatningspladser langs kysten beregnet til kajakroere. Der er overnatningspladser i tre kategorier – helt primitive, shelters og campingpladser, informationerne findes i Syddjurs Kajakguide.

Det vilde vadehav
Tidevandet, Vadehavets puls, ændrer to gange i døgnet, Vadehavets vidstrakte sandbanker til et bølgende hav. Det skaber et af verdens mest produktive økosystemer med et kæmpe rigt dyre- og planteliv hvor intet mindre end 12 millioner trækfugle lægger vejen forbi. Vadehavet er Danmarks største og eneste marine nationalpark og er UNESCO Verdensarv, som deles med Holland og Tyskland. Den danske del af Vadehavet er ikke Danmarks nemmeste rovand, men læser du tidevandetabelen, har en IPP2 og tjekker vejrudsigten, så venter dig en god dag. 

Roskilde Fjord
Nationalparken er opkaldt efter den berømte sagnkongeslægt Skjoldungerne, som er efterkommerne efter Kong Skjold og kendt fra Saxos Danmarks krønike. Roskilde Fjord udgør en tredjedel af Nationalparken Skjoldungernes Land. Fjorden er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde på grund af dens betydning for særlige plantearter og for fuglelivet. Den smalle men lettere forgrenede Roskilde Fjord, er næsten 40 kilometer lang hvor omkring 30 øer og holme tilsammen danner et meget spændende kajakvand. Vanddybde er der ikke meget af, fjorden er meget lavvandet inde under kysterne - så hold øje med bunden.

Nordsjælland, natur og kulturarv i verdensklasse
Kongernes Nordsjælland er nationalparkernes højdespringer. Det er Danmarks største nationalpark, den rummer landets største skov Gribskov, og to af Danmarks største søer; Arresø og Esrum Sø. Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet er optaget på UNESCOs liste som verdensarv af umistelig værdi. Og så er der kulturarv med masser af spor fra dengang da kirke og kongemagt herskede over Nordsjælland. Der er mange muligheder for at opleve nationalparken fra vandsiden: Arresø og Esrum sø, nordkysten fra Tisvildeleje til Lynæs og videre ind i Roskilde Fjord og Isefjorden. Stort set er der isætningssteder og parkeringsmuligheder ved alle havnene.  


Færdsel og overnatning i nationalparkerne
Reglerne for færdsel i en nationalpark er nøjagtig de samme som dem, der gælder for de naturområder, der ligger uden for en nationalpark. Læs om reglerne for færdsel i nationalparkerne her. Mulighederne for overnatning i parkerne er mange, se dem her


Udgivet: 02.10.2021
Tags: Ud på tur
Foto: PR
Kort: Danmarks Nationalparker